JU „ II SREDNJA šKOLA“ CAZIN

Informacije vezane za vandredno polaganje razrednih ili dopunskih ispita za srednje škole

JU „ II srednja škola“ Cazin radi po EU-VET planu i programu čije diplome su priznate u cijeloj evropi (bez potrebe za polaganjem razlike predmeta u nekoj od zemalja Europske Unije).Uprava škole poziva sve zainteresovane osobe da se prijave na... [više]

turisticki tehnicar ju „ ii srednja škola“ cazin eu vet plan i program ekonomski tehnicar

MAJA COMMERCETURIJAENO PICE

Marketing

DURMES ČAJIĆKI KAMNE MOBILTRONIC OAZA LIMOMETAL PRIMA NAMJEŠTAJ RENTACAR VAS DOM BOSCH KGH PROJEKTNI BIRO AMFORA TOP TERME TOPUSKO

Anketa: Vozite li bicikl, kakva su vaša iskustva s vozačima automobila?