Zbog samovolje i eksploatacije drveta, država će izgubiti štit ekosistema, to je udarac gori i od samog neprijatelja.

05. February 2018.

Nekako ovdje čovjek sve predevera, žilavo istrpi sve...

04. February 2018.

Bosanska Krupa usnije noću u tako miran san, sa tek ponekom poluglasnom smetnjom automobila ili grupice dječaka sa dvije tri pive u krvi.

12. January 2018.
Back to top