Posted by: Azra Dž.
0 comments
17 Dec

Dunjalučki život nije posut ružama. Kao ljudska bića, često patimo zbog slomljenog srca, tuge i iskušenja. Svaka od tih situacija nas može odvesti u depresiju. Međutim, ponekad nam i ne treba razlog da budemo depresivni, a kada se to desi obaveza nam je da potražimo pomoć. Allah, dželle še'nuhu, je objavio Kur'an kao uputu ljudskom rodu sve do Sudnjeg dana, dajući nam vodič koji nam može pomoći u depresivnim stanjima.

Dunjalučki život nije posut ružama. Kao ljudska bića, često patimo zbog slomljenog srca, tuge i iskušenja. Svaka od tih situacija nas može odvesti u depresiju. Međutim, ponekad nam i ne treba razlog da budemo depresivni, a kada se to desi obaveza nam je da potražimo pomoć. Allah, dželle še'nuhu, je objavio Kur'an kao uputu ljudskom rodu sve do Sudnjeg dana, dajući nam vodič koji nam može pomoći u depresivnim stanjima.

Posted by: Azra Dž.
0 comments
16 Dec

Pronicljiv i hrabar čovjek gubitak pretvara u dobit, a maloumna neznalica, jedan neuspjeh pretvara u dva.

Pronicljiv i hrabar čovjek gubitak pretvara u dobit, a maloumna neznalica, jedan neuspjeh pretvara u dva.

Posted by: Azra Dž.
0 comments
15 Dec

Od vremena Poslanika, a.s., pa do danas muslimani širom svijeta su pridavali veliku pažnju učenju Kur'ana, kako napamet tako i iščitavanju njegovih poruka bez memorisanja.

 

Od vremena Poslanika, a.s., pa do danas muslimani širom svijeta su pridavali veliku pažnju učenju Kur'ana, kako napamet tako i iščitavanju njegovih poruka bez memorisanja.

 

Posted by: Mirela
0 comments
14 Dec

Predstavnici Islamske zajednice u BiH i Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA) potpisali su danas u Sarajevu Protokol o realizaciji pomoći narodu Rohinja.

Predstavnici Islamske zajednice u BiH i Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA) potpisali su danas u Sarajevu Protokol o realizaciji pomoći narodu Rohinja.

Posted by: Azra Dž.
0 comments
13 Dec

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović uputio je čestitku Jevrejima povodom blagdana Hanuke.

 

U čestitki upućenoj Jakobu Finciju, predsjedniku Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine, navodi se da svim Jevrejima u BiH upućuje najsrdačnije čestitke u povodu velikog blagdana slobode i svjetlosti Sinova Israilovih.

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović uputio je čestitku Jevrejima povodom blagdana Hanuke.

 

U čestitki upućenoj Jakobu Finciju, predsjedniku Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine, navodi se da svim Jevrejima u BiH upućuje najsrdačnije čestitke u povodu velikog blagdana slobode i svjetlosti Sinova Israilovih.

0 comments
13 Dec

Dok svim silama pokušavaju zabraniti mevlud isti ti ljudi, vehabije, redovno u Saudijskoj Arabiji, pod pokroviteljstvom Univerziteta Muhammed b. Saud u Rijadu organizuju “Nedjelju šejha Muhamed b. Abdulvehhaba”. Proučavati život Poslanika, a.s., hvaliti ga, donositi salavate na njega, učiti Kur’an, upućivati ljude na dobro je "bid’at" a proučavati život Muhammed. b. Abdulvehhaba, širiti vehabizam i ideju proglašavanja 95% muslimana novotarima je dobro i pohvaljeno djelo.

Dok svim silama pokušavaju zabraniti mevlud isti ti ljudi, vehabije, redovno u Saudijskoj Arabiji, pod pokroviteljstvom Univerziteta Muhammed b. Saud u Rijadu organizuju “Nedjelju šejha Muhamed b. Abdulvehhaba”. Proučavati život Poslanika, a.s., hvaliti ga, donositi salavate na njega, učiti Kur’an, upućivati ljude na dobro je "bid’at" a proučavati život Muhammed. b. Abdulvehhaba, širiti vehabizam i ideju proglašavanja 95% muslimana novotarima je dobro i pohvaljeno djelo.

Posted by: Azra Dž.
0 comments
12 Dec

Pridržavanje sunneta Allahovog Poslanika, a.s., jeste nužnost i neupitna potreba svakog vjernika, odnosno njegova obaveza.

Brojni su ajeti u Kur'anu koji naređuju slijeđenje Poslanika, a.s., tj. njegov sunnet:

„O vjernici! Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim“ (En-Nisa, 59)

Pridržavanje sunneta Allahovog Poslanika, a.s., jeste nužnost i neupitna potreba svakog vjernika, odnosno njegova obaveza.

Brojni su ajeti u Kur'anu koji naređuju slijeđenje Poslanika, a.s., tj. njegov sunnet:

„O vjernici! Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim“ (En-Nisa, 59)

Back to top