Reci Estagfirullah 100 puta na dan!

Reci Estagfirullah 100 puta na dan!

Rekao je Allah subhanehu ve te ala: “O Moji robovi koji ste se prema samima sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost, Allah prašta sve grijehe.On je Onaj koji mnogo prašta i Milostivi.” (Prevod značenja, Ez-Zumer, 53) “Malo su noću spavali, a…

Lahka zarada sevapa je post zimi!

Lahka zarada sevapa je post zimi!

Hvala Allahu Uzvišenom na svim blagodatima. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu čistu porodicu i vjerne ashabe. A zatim, poštovana braćo, inteligentan i snalažljiv je onaj koji se svoga Gospodara boji pa čini sve kako bi…

Kur’anski fenomeni: Zašto je bismilla takva kakva jest?

Kur’anski fenomeni: Zašto je bismilla takva kakva jest?

Možda su se neki ljudi zapitali zašto bismilla glasi “Bismi-llalii rahmani-r-rahim”, ne, na primjer, “Bismi-llahi-l-aziz-il-hakim li ” Bismi-I-gafuri-l-kerim” ili “Bismi-semi”. Postoji preko 100 Allahovih imena koja su navedena u Kur’anu. Zašto se baš imena Allah”, “Rahman”, “Rahim”, spominju u bismilli? Zašto…

Kako pravilno doviti?

Kako pravilno doviti?

BISMILLAHI-RAHMANI-IRAHIM * Iskazati hvalu Allahu EL-HAMDU LILLAHI RABBIIL-ALEMIN * Donijeti salavat na Poslanika VESALATU VESSELAMU ‘ALA RESULINA MUHAMEDIN VE ‘ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMAIN. Priznati svoje grijehe u dovi , naprimjer najbolja dova je dova Junuzova (aleihi selam)koja glasi: ” LA ILLAHE ILLA ENTE SUBHANEKE INNI…