ISLAM

Proučite ovaj zikr od dvije riječi koje Allah voli

Prema rivajetu od Ebu Hurejrea, r.a., Allahov Poslanik, a.s., je rekao: “Postoje dvije riječi koje su jeziku lahke (lahko ih je reći), na Mizanu (Vagi) teške, a milostivom Allahu drage. To…

Proučite ovaj zikr od dvije riječi koje Allah voli

Prema rivajetu od Ebu Hurejrea, r.a., Allahov Poslanik, a.s., je rekao: “Postoje dvije riječi koje su jeziku lahke (lahko ih je reći), na Mizanu (Vagi) teške, a milostivom Allahu drage. To su riječi:

“Subhānallāhi ve bi hamdihi subhānallāhi ‘l-azîm”

“Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala. Neka je slavljen Allah Veličanstveni”

 (rivajet Buharija i Muslima).

 

IZVOR: Yusuf Tavaslı – Dualar ve faziletleri