ISLAM

Učite ovaj zikr koji je Allahu, dž.š., najdraži govor

Prenosi se od Semure b. Džunduba, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Allahu su najdraže četiri riječi, bez obzira kojom od njih započeo: subhanallah, vel-hamdulillah, ve la…

Učite ovaj zikr koji je Allahu, dž.š., najdraži govor

Prenosi se od Semure b. Džunduba, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Allahu su najdraže četiri riječi, bez obzira kojom od njih započeo: subhanallah, vel-hamdulillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber.” (Muslim, Sahih, br. 2137)

U verziji koju bilježi Ebu Davud navodi se:

“Četiri riječi su najljepše Allahu i one su iz Kur’ana, bez obzira kojom od njih započeo:

subhanallah, vel-hamdulillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber.”  (Tajalisi, Musned, br. 122)

 

 

(Izvor: putemislama.com)