CAZINSKI MATURANTI

Matura JU “Prva srednja škola” Cazin

U “Prva srednja škola” Cazin danas je ispratila još jednu generaciju maturanata, njih 196.