Umjesto palače, živio u unajmljenom stanu, dobar je plivač i odličan kuhar

Home

Umjesto palače, živio u unajmljenom stanu, dobar je plivač i odličan kuhar

Papa Franjo rođen je kao Horhe Mario Bergoljo (Jorge Mario Bergoglio) u glavnom argentinskom gradu Buenos Airesu 17. decembra 1936. godine. Rođen je u porodici s petero djece, a roditelji su mu bili italijanski doseljenici, te papa Franjo ima i argentinsko i italijansko državljanstvo.

Diplomirao je hemijsku tehnologiju, ali poslije se odlučio za svećenički poziv te stupio u bogosloviju. U novicijat Družbe Isusove stupio je 11. marta 1958. Humanističke studije završio je u Čileu, a 1963., po povratku u Buenos Aires, završio je filozofiju na Filozofskom fakultetu kolegija "San Jose" u San Migelu.

Doživotni zavjeti 

Sljedeće dvije godine predavao je književnosti i psihologiju na kolegiju "Immacolata" u Santa Feu, a 1966. predavao je iste predmete na kolegiju "Salvatore" u Buenos Airesu. Od 1967. do 1970. studirao je teologiju na Teološkom fakultetu kolegija "San Jose" u San Migelu.

Za svećenika je zaređen 13. decembra 1969. godine, a unutar Družbe Isusove proveo je svoj treći probandat 1970.-1971. u gradu Alkala de Enares u Španiji te je 22. aprila 1973. položio svoje doživotne zavjete. 

Bio je magister novaka u Villa Barilari u San Migelu (1972.-1973.), profesor na Teološkom fakultetu, konzultor u svojoj provinciji te rektor kolegija. Za provincijala Argentine izabran je 31. jula 1973. i tu je službu obavljao šest godina.

Između 1980. i 1986. bio je rektor kolegija i Filozofskog i Teološkog fakulteta u istoj kući te župnik u biskupiji San Migel. U maju 1986. pošao je u Njemačku kako bi ondje dovršio rad na svojoj doktorskoj disertaciji, nakon čega su ga poglavari smjestili u kolegij "Salvatore", odakle je premješten u crkvu Družbe Isusove u gradu Kordobi, gdje je obavljao službu duhovnika i ispovjednika.

Ljubitelj opere

Papa Ivan Pavao II imenovao ga je 20. maja 1992. pomoćnim biskupom Buenos Airesa, a 27. juna te godine primio je u katedrali u Buenos Airesu biskupski red po rukama kardinala Antonija Kvarasina (Quarracino). Nadbiskupom koadjutorom Buenos Airesa imenovan je 3. juna 1997., a 28. februara 1998., nakon smrti kardinala Kvarasina, naslijedio ga je u nadbiskupskoj službi.

Zanimljivo je da je kao nadbiskup putovao javnim prijevoznim sredstvima, a umjesto biskupske palače, stanovao je u unajmljenom stanu, te je zaslužio nadimak Kardinal siromašnih. Govori latinski, španski, italijanski, a služi se i njemačkim, francuskim i engleskim jezikom. Poznat je i kao dobar kuhar, ljubitelj opere, grčke klasike, Šekspira (Shakespeare) i Dostojevskog te kao dobar plivač, premda od djetinjstva ima poteškoća s plućima. Naime, u mladosti je imao infekciju zbog koje su mu ljekari morali odstraniti jedno plućno krilo. 

Bio je ordinarij i za vjernike istočnog obreda koji prebivaju u Argentini, a nemaju ordinarija vlastitog obreda. Uz to, je bio i veliki kancelar Argentinskog katoličkog univerziteta. Na 10. redovitoj općoj skupštini Sinode biskupa u oktobru 2001. bio je generalni relator. Od novembra 2005. do novembra 2011. bio je predsjednik Argentinske biskupske konferencije.

Prvi papa isusovac

Ivan Pavao II imenovao ga je kardinalom na konzistoriju 21. februara 2001., a naslovna mu je crkva bila Crkva sv. Roberta Belarmina. Bio je član Komisije za Latinsku Ameriku, Vijeća za porodicu, Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata te Kongregacije za ustanove posvećenog života. 

Za poglavara Katoličke crkve izabran je 13. marta 2013. i prvi je papa iz Latinske Amerike, prvi s južne polutke, prvi papa isusovac i prvi papa koji je uzeo novo papinsko ime nakon tačno 1.100 godina. 

Navijač San Lorenca 

Papa je poznat kao nogometni fan i vatreni navijač San Lorenca, kluba iz okolice Buenos Airesa, ali utakmice ne gleda, već sve informacije o rezultatima dobiva od pripadnika Švicarske garde. Inače, jedan od nadimaka ovog kluba je "sveci".

avaz

Objavito: Sat, 06/06/2015 - 07:57

Facebook komentari

Back to top