Prirodna obilježja (fitreti) muslimana

.
Da bi znali o čemu je riječ, navest ću prvo hadis Poslanika s.a.v.s.,

 

„Ljudska priroda je petero ili petero je od ljudske prirode (tj.od sunneta): sunećenje, brijanje stidnih mjesta, rezanje nokata, brijanje ispod pazuha i skraćivanje brkova.“

 

U hadisu se prvo spominje sunećenje male muške djece, što muslimani redovno praktikuju i teško bi našli nekog sa muslimanskim imenom da nije osunećen. Sada medicina dokazuje kako je to preventiva od bolesti polnih organa, olakšava intimne odnose, postiže higijenu intimnih mjesta, a ovaj sunnet muslimani praktikuju još od Ibrahima, a.s., Sada ovo obrezivanje u velikom broju vrše i nemuslimani iz gore razloga.

 

I ostale nabrojane stvari u spomenutom hadisu su redovna praksa i ustaljen običaj muslimana da bi lakše održavali čistoću određenih dijelova tijela u cilju licne higijene. Naš narod ima običaj kazati da svaki čedrdeset dana treba uklonuti dlake ispod pazuha i stidnih mjesta, a tako je navedeno i u hadisu Poslanika, s.a.v.s:

 

Enes b. Malik je rekao: „Vremenski nam je propisano da skraćivanje brkova, odsijacanje nokata, brijanje dlaka ispod pazuha i uklanjanju dlaka sa stidnih mjesta ne ostavljamo više od čedrdeset noći.“

 

U drugim sahih hadisima je navedeno i puštanje brade, što je bila redovna praksa naših djedova i predaka. I sada vidimo slike njihovih urednih i lijepih brada. Običaj je bio da se brada pusti na 40 dana prije Kurban – bajrama i da se na bajram iza sabah-namaza obznani da je taj i taj pustio bradu i da mu hodža prouči dovu za bradu, a da prisutni aminaju. Nakon Bajram namaza dotičnome se čestita i bajram i puštanje brade.

Za vrijeme prethodnog društvenog sistema jedno vrijeme brada je bila potisnuta. Sada se ponovo mogu vidjeti brade, čak i kod omladine. Brada je sunnet, prirodno obilježje i ukras muškarca, bez obzira na što to praktikuju i drugi narodi. Muhammed, s.a.v.s., je rekao:

 

„Kratite brkove, a brade puštajte.“

Izvor: