Edukativne radionice za mališane

Centar za kulturu i obrazovanje
Edukativne radionice u organizaciji JU ¨Centar za edukaciju i obrazovanje¨ Bosanski Petrovac odvijaju se po planu u pet grupa,uzrasta od 5 do 11 godina.

 

Veliki broj zainteresovane djece svakim radnim danom u posljepodnevnim satima ima priliku da se susretne sa psihologom, logopedom, stomatologom, socijalnim radnikom i ostalim edukatorima koji nastoje  da svoje stečeno znanje prenesu na naše mališane.

Mališani su oduševljeni,a nadamo se da će se ova praksa nastaviti i u buduće.

Izvor: