Općinsko vijeće jednoglasno usvojilo Budžet općine Cazin za 2017.godinu

Općinsko vijeće jednoglasno usvojilo Budžet općine Cazin za 2017.godinu

Općinsko vijeće Cazin na jučer održanoj sjednici usvojilo je Budžet općine za 2017. godinu. Budžet ima karakteristike socijalnog i razvojnog i u iznosu je od 16 miliona i nepunih 705 hiljada KM.

Ako je suditi po karakteristikama planiranog Budžeta i složnosti vijećnika Općinskog vijeća Cazin oko njegovog usvajanja, 2017. godina mogla bi za Cazinjane biti itekako dobra. Nakon 8 godina najznačajniji dokument općine usvojen je jednoglasno, a planirani prihodi iznose 16.704.900 KM.

Budžet je na nivou prošlogodišnjeg, ali je istovremeno i socijalni i razvojni. Naime, planiranim Budžetom predviđeno je povećanje izdvajanja za poljoprivredu sa prošlogodišnjih 290 na 400 hiljada, povećana su i socijalna davanja, među kojima i participacija za liječenje teško oboljelih kao i grantovi iz materijalno-socijalne sigurnosti, zatim izdvajanja za sport i omladinske projekte, predviđena sredstva za stipendiranje studenata, rad niza udruženja i organizacija.

Kako je istakao općinski načelnik mr. Nermin Ogrešević, poseban naglasak u Budžetu za 2017.godinu stavljen je na poslovnu zonu, pa je tako za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i uređenje infrastrukture poslovnih zona predviđeno 700.000 KM, predviđene su i subvencije za ulaganje u poslovne zone, subvencioniranje kamata po kreditima za mikro i mala preduzeća i subvencioniranje malih biznisa u ukupnom iznosu od 400.000 KM, a,  poštujući potrebe i želje građana, predviđeno je i preko 2 miliona investicija u infrastrukturu širom općine.

Tako je planirano uređenje Gornjeg dijela grada, završetak rekonstrukcije stare zgrade Gimnazije, projekti izgradnje putnih pravaca i kanalizacionog sistema, revitalizacija Starog grada Ostrožac, istraživanje potencijala termo-mineralnih voda u Rujnici, a posebno raduje činjenica da je Budžetom za iduću godinu predviđeno i 400.000 KM za izgradnju OŠ „Cazin 1“. U 2017.godini bit će proveden i proces digitalizacije RTV Cazin, pa je Budžetom za 2017. predviđen i prvi dio sredstava petogodišnjeg kreditnog aranžmana od 300.000 KM.

Kako je naglasio načelnik Ogrešević, svi su segmenti obuhvaćeni i sada će se sve snage usmjeriti na izvršenje planiranog Budžeta.

 

(Izvor: RTV Cazin)

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.