Nagrada od 1.000 KM zlatnom bh. kadetu Adiju Alikadiću

Nagrada od 1.000 KM zlatnom bh. kadetu Adiju Alikadiću

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (BPK) donijela je Odluku o utvrđivanju Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa zaštićenim nazivima lijekova. Stupanjem na snagu ove odluke, pacijenti koji se liječe u Kantonalnoj bolnici Goražde po prvi put imat će besplatne lijekove.  Za realizaciju ove odluke, prema riječima resornog ministra bit će potrebno obezbijediti […]