Udruženje poslodavaca FBiH: Donijeli smo zaključke koji će iznenaditi federalnu Vladu

BIH

Udruženje poslodavaca FBiH: Donijeli smo zaključke koji će iznenaditi federalnu Vladu

Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) danas će biti razmatran Prednacrt Zakona o porezu na dohodak i Prednacrt Zakona o doprinosima.   Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Smailbegović je kazao da je Udruženje poslodavaca održalo sjednicu upravnog odbora i donijelo zaključke koji će iznenaditi Vladu FBiH.   “Mi smo za reforme i smatramo […]