Komisije, agencije, operatori, koordinatori: Top-lista državnih institucija za uhljebljenje

Komisije, agencije, operatori, koordinatori: Top-lista državnih institucija za uhljebljenje

Na nivou Bosne i Hercegovine i njenih entiteta postoji oko 200 institucija i agencija za čiji se rad i plaće uposlenika godišnje iz budžeta izdvaja desetke miliona maraka.  Za mnoge od tih institucija većina bh. građana nikada nije čula – poput Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju FBiH (OIEiEK), čiji je novimenovani direktor […]