Ajet iz Kur’ana koji će vam pomoći protiv tuge i zabrinutosti

ISLAM

Ajet iz Kur’ana koji će vam pomoći protiv tuge i zabrinutosti

Možda ste tužni, zabrinuti, umorni od svega, mislite da više ne možete dalje. Pitate se: “Bože, hoće li ikad biti bolje, ima li spasa?” Slijedeći ajet iz Kur’ana nudi odgovor na vašu zapitanost: “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kada Me zamoli. Zato neka oni […]

Šta je nafaka?

Šta je nafaka?

Nafaka je sve ono čime se čovjek koristi, svejedno da li je to halal ili haram, lijepo ili ružno. Sve ono čime se koristiš je tvoja nafaka. Ono čime se ne koristiš, makar to i posjedovao, nije tvoja nafaka, već nafaka drugoga. Postoji razlika izmedu sticanja i nafake i između rada i nafake. Ne može […]

Ajeti iz Kur'ana koji će vam pomoći protiv tuge i zabrinutosti

Ajeti iz Kur'ana koji će vam pomoći protiv tuge i zabrinutosti

Možda ste tužni, zabrinuti, umorni od svega, mislite da više ne možete dalje…. Pitate se: “Bože, hoće li ikad biti bolje, ima li spasa?” Slijedeći ajet iz Kur’ana nudi odgovor na vašu zapitanost:  “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kada Me zamoli. Zato neka oni […]

Ajet koji su neki muslimani izokrenuli

Ajet koji su neki muslimani izokrenuli

Sura El-Ahkaf ili Pješčani brežuljci dobila je ime po spomenu ovih brežuljaka u 21. ajetu: “I spomeni brata Adova kad je svoj narod opominjao kod pješčanih brežuljaka, a i prije njega i nakon njega opominjatelji su im dolazili i odlazili: “Ne robujte nikome drugome osim Allahu”.  Ovaj narod je uništen vjetrom. Interesantno je kako Uzvišeni […]

Ajeti koje treba uvijek imati na umu

Ajeti koje treba uvijek imati na umu

″Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kada jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: ’Uh!’ i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: ’Gospodaru moj, smiluj im se, oni […]