Prihvatanje Božije odredbe: Kada stvari krenu po zlu vjerujmo u Allahov plan

ISLAM

Prihvatanje Božije odredbe: Kada stvari krenu po zlu vjerujmo u Allahov plan

Neki se ljudi previše fokusiraju na kader (božiju odredbu) sa filozofskog aspekta i zbog toga ne ostvare prave benefite vjerovanja u kader. Da, postoje određeni aspekti kadera koji su van granica ljudskog razuma, zbog toga što smo mi ograničena stvorenja, koja pokušavamo razumijeti nešto neograničeno znanje i mudrost Stvoritelja, a to je nešto što ljudska […]

Nekoliko metoda kako steći Allahovu milost

ISLAM

Nekoliko metoda kako steći Allahovu milost

Allah je najmilostiviji, posebno prema Njegovim pravednim robovima i što više povećavamo našu pokornost Allahu, naše povjerenje u Njega i naše dove koje upućujemo Njemu, postajemo više sigurniji da će nam On pomoći tokom teških vremena. Tokom života Poslanik Muhammed, s.a.v.s., doživio je strašno iskušenje klevete u kojem je njegova mlada supruga Aiša, r.a., optužena […]

Najdraži govor Allahu, subhanehu we te’ala

ISLAM

Najdraži govor Allahu, subhanehu we te’ala

Semure ibn Džundub1, radijAllahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, alejhisselam, rekao: “Najdraži govor Allahu, dželle šanuhu, jeste izgovaranje: ‘SubhanAllahi vel hamdulillahi ve la ilahe illAllahu vallahu ekber’, ne smeta ti s kojom god riječi počneš.” (Muslim) Ebu Zerr,  radijAllahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, alejhisselam, rekao: “Zaista, Allahu, dželle šanuhu, najdraži je govor […]

Allahova odredba se ne može izbjeći: Predaja od koje zastaje dah…

ISLAM

Allahova odredba se ne može izbjeći: Predaja od koje zastaje dah…

Spominje se da je melek smrti bio prijatelj Sulejmanu, sinu Davudovom. Neka je na njih, a i na našeg Vjerovijesnika salavat i selam. Melek smrti bi sjedio sa Sulejmanom, u liku lijepog čovjeka. Jednog dana ga posjeti… Sa Sulejmanom je sjedio jedan njegov ministar, a kada Melek Smrti završi posjetu, upita ga… „Ko je ovaj […]

Zaista Allah s.w.t.a. otvori nafaku onome ko ima ovu osobinu

ISLAM

Zaista Allah s.w.t.a. otvori nafaku onome ko ima ovu osobinu

Allah zbog dobrote vjernika, otvori mu nafaku nebesa i zemlje, pa iz zahvalnosti prema Gospodaru i zbog svoje nesebične dobrote, dijeli i pomaže one koji su potrebni, a ponekad se zna desiti, da Allah oduzme ili umanji opskrbu vjerniku nakon što mu je data u velikim količinama, kao što je veliko bogastvo i sl., zato […]

NAJBOLJA DOVA OPROSTA: Sejjidul Istigfar

NAJBOLJA DOVA OPROSTA: Sejjidul Istigfar

ALLAHUMME ENTE RABBI, LA ILAHE ILLA ENTE HALAKTENI(hrapavo H se izgovori)-, VE ENA ABDUKE VE ENA AHDIKE VE VEADIKE MESTETA`TU, E`ÚZU BIKE MIN ŠER`RE MA SAN`ATU, EBU`ULEKE BI NIA`NETIKE ALEJ`JE VE EBU`U ´BI ZENBII ,FAGFIR`LI FE`INNEHU LA JAGFIRU ZUNUBE ILLA ENTE PRIJEVOD ZNAČENJA: “ALLAHU, TI SI MOJ GOSPODAR, NEMA ISTINSKOG BOGA OSIM TEBE,STVORIO SI ME I JA SAM […]

Ko uči ovu dovu Allah dž.š. će mu dati da lijepo živi!

Ko uči ovu dovu Allah dž.š. će mu dati da lijepo živi!

اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها و اجرنا من خزى الدنيا و عذاب الاخرة Allahumme ahsin akibetena fil umuri kulliha ve edžirna min hizji-d-dunja ve azabi -l-ahireti. Onaj ko uobičaji da uči ovu dovu, Allah , dž.š., će mu dati da lijepo živi i na lijep način da preseli i da mu rastanak sa ovim […]

Dva načina: Kako povećati (bereket) dobit porodičnog budžeta?

Dva načina: Kako povećati (bereket) dobit porodičnog budžeta?

Oslanjanjem na Allaha:   Onaj ko se iskreno osloni na Allaha, On će se pobrinuti za njegovo izdržavanje. Oslanjanje isključuje strah koji je itekako prisutan u svakodnevnom životu velikog broja Bošnjaka. Poslanik s.a.v.s., u jednom hadisu kaže: „ Kada biste se vi iskreno oslonili na Allaha, On bi vas opskrbio kao što opskrbljava ptice; osvanu […]

Učite ovaj zikr koji je Allahu, dž.š., najdraži govor

Učite ovaj zikr koji je Allahu, dž.š., najdraži govor

Prenosi se od Semure b. Džunduba, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Allahu su najdraže četiri riječi, bez obzira kojom od njih započeo: subhanallah, vel-hamdulillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber.” (Muslim, Sahih, br. 2137) U verziji koju bilježi Ebu Davud navodi se: “Četiri riječi su najljepše Allahu i one su […]

Allah, dž.š., se u Kur’anu zaklinje jedanaest puta za jednu stvar

Allah, dž.š., se u Kur’anu zaklinje jedanaest puta za jednu stvar

Postoji SAMO JEDNO mjestu u Kur’anu gdje se Allah zakleo jedanaest puta zaredom na SAMO JEDNU stvar! “1.Tako Mi Sunca 2.i svjetla njegova, 3.i Mjeseca kada ga prati, 4. i dana kada ga vidljivim učini, 5. i noći kada ga zakloni, 6. i neba 7.i Onoga koji ga sazda, 8.i Zemlje 9.i Onoga koji je ravnom učini, 10.i […]

1 2 3 15