SUBHAN' ALLAH: Evo koliko traje jedan naš dan kod Allaha

SUBHAN' ALLAH: Evo koliko traje jedan naš dan kod Allaha

Časni Kur’an na dva mjesta (sure Hadždž i Sedžda) kaže da je jedan dan kod Allaha koliko 1000 godina po našem računanju. U suri Mearidž stoji da je jedan dan kod Allaha koliko 50.000 godina po našem računanju.   Generalno, ovi ajeti znače da je vrijeme kod Allaha neuporedivo sa zemaljskim vremenom. Primjeri koji su […]

(VIDEO) Allahova čuda tokom rata u BiH

(VIDEO) Allahova čuda tokom rata u BiH

Mnogi hadisi a i sam Kur'an govori o Božijoj pomoći koja je muslimanima došla prije i za vrijeme bitke na Bedru. U suri Ali Imran se kaže:  “Allah vas je pomogao i na Bedru, kada ste bili malobrojni – zato se bojte Allaha, da biste bili zahvalni”. U istoj suri se kaže također opisujući se […]

Koje sure iz Kur`ana trebate učiti u vremenima, depresije, straha i stresa

Koje sure iz Kur`ana trebate učiti u vremenima, depresije, straha i stresa

Dunjalučki život nije posut ružama. Kao ljudska bića, često patimo zbog slomljenog srca, tuge i iskušenja. Svaka od tih situacija nas može odvesti u depresiju. Međutim, ponekad nam i ne treba razlog da budemo depresivni, a kada se to desi obaveza nam je da potražimo pomoć. Allah, dželle še'nuhu, je objavio Kur'an kao uputu ljudskom […]

Dova u trenucima tuge i sikiracija

Dova u trenucima tuge i sikiracija

Prema onome što se prenosi od hz. Abdullaha bin Abbasa, r.a., naš dragi Poslanik,a.s., ovu je dovu preporučivao u trenucima tuge i sikiracije: “Lā ilāhe illallāhu ‘l-Azîmu ‘l-Halîm. Lā ilāhe illallāhu Rabbu ‘l-Arši ‘l-Azîm. Lāilāhe illallāhu Rabbu ‘s-semāvāti ve ‘l-erdi ve Rabbu ‘l-Arši ‘l-Kerîm.” Značenje:“  Nema drugog Boga osim Allaha, Moćnog i Nježnog. Nema drugog Boga […]

POUČNA PRIČA: Allah te oženio

POUČNA PRIČA: Allah te oženio

Nedavno, uđoh u lift na univerzitetu zajedno sa nepokretnim mladićem, Saudijcem, u kolicima, kojeg je neko gurao.  Rekao bih da je mojih godina otprilike.  Nasmijao mi se nevinim osmjehom i poselamio me.  Čim sam mu odgovorio na selam kao da je požurio da uputi dovu za mene kazavši: Allah te oženio! Odgovorio sam: I tebe […]

Onaj ko bude učio ovu dovu Allah će mu dati da lijepo živi

Onaj ko bude učio ovu dovu Allah će mu dati da lijepo živi

اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها و اجرنا من خزى الدنيا و عذاب الاخرة   Allahumme ahsin akibetena fil umuri kulliha ve edžirna min hizji-d-dunja ve azabi -l-ahireti. Onaj ko uobičaji da uči ovu dovu, Allah , dž.š., će mu dati da lijepo živi i na lijep način da preseli i da mu rastanak sa ovim […]

Koje četiri stvari Allah od nas uzme, prije nego što postanemo bolesni

Koje četiri stvari Allah od nas uzme, prije nego što postanemo bolesni

Koje četiri stvari Allah od nas uzme, prije nego što postanemo bolesni? “Kada se čovjek, vjernik ili vjernica razbole, tom čovjeku, vjerniku ili vjernici Allah dž.š. pošalje četiri meleka prije bolesti… “Kada se čovjek, vjernik ili vjernica razbole, tom čovjeku, vjerniku ili vjernici Allah dž.š. pošalje četiri meleka prije bolesti. Jednom od meleka Allah dž.š. […]

DOVA KOJA SE PRIMA: Ja sam se od ove dove naježio, a u prsima mi je vladala sreća i zadovoljstvo

DOVA KOJA SE PRIMA: Ja sam se od ove dove naježio, a u prsima mi je vladala sreća i zadovoljstvo

Ovakve se dove odmah primaju… Nedavno uz kafu, jedan od mojih prijatelja, ispričao mi je sljedeći slučaj:”Vraćao sam se s posla, kad sam izašao na glavni put, pored puta koji je vodio za jedno udaljeno selo sjedio je dedo i čekao da neko naiđe. Pomislih, Allah zna samo, kada će neko naići i pokupiti ga, […]

Zbog čega na svakom rekatu ponavljanmo riječi "Uputi nas na pravi put!"

Zbog čega na svakom rekatu ponavljanmo riječi "Uputi nas na pravi put!"

Čovjeku je potrebno traženje upute od Allaha dž.š…. Ako ga Svevišnji ne uputi na pravi put, nije u stanju krenuti putem upute, on to ne umije, također je nesposoban razlikovati dobro od zla, istinu od neistine, to samo Allah dž.š. daje. I niko ne može uputiti onoga koga Allah odvede u zabludu, a niko ne […]

1 2 3