0 comments
31 Mar

Andrej Gajić autor je 57 originalnih i pionirskih naučnih radova o morskim psima, objavljenih širom planete.

"Ljubav prema morskim psima imam otkako znam za sebe. Čovjek treba vjerovati i slijediti svoje snove, jer sve je moguće ako čovjek vjeruje i bori se na pravi način – samo ne treba odustati", tako svoju priču započinje Andrej Gajić, jedini istraživač morskih pasa sa područja BiH.

Andrej Gajić autor je 57 originalnih i pionirskih naučnih radova o morskim psima, objavljenih širom planete.

"Ljubav prema morskim psima imam otkako znam za sebe. Čovjek treba vjerovati i slijediti svoje snove, jer sve je moguće ako čovjek vjeruje i bori se na pravi način – samo ne treba odustati", tako svoju priču započinje Andrej Gajić, jedini istraživač morskih pasa sa područja BiH.

Back to top