0 comments
17 Jan
Bosanskohercegovački povjesničar, akademik Dubravko Lovrenović, preminuo je sinoć u 61. godini života potvrđeno je za Oslobođenje sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu.Lovrenović se, kako saznajemo od njegovih prijatelja i kolega, borio sa bolešću.Bio je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za povijest, gdje je predavao Opću povijest srednjega vijeka. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na temi Ugarska i Bosna (1387-1463).Od 2001. do 2003. je bio zamjenik ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi Federacije BiH od 2001.
Bosanskohercegovački povjesničar, akademik Dubravko Lovrenović, preminuo je sinoć u 61. godini života potvrđeno je za Oslobođenje sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu.Lovrenović se, kako saznajemo od njegovih prijatelja i kolega, borio sa bolešću.Bio je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za povijest, gdje je predavao Opću povijest srednjega vijeka. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na temi Ugarska i Bosna (1387-1463).Od 2001. do 2003. je bio zamjenik ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi Federacije BiH od 2001.
Back to top