0 comments
18 May

Šta je osa šiškarica?

Pitomi je kesten medonosno drvo a njegov plod jedu ljudi i životinje. No danas je kako u svijetu tako i u BiH ugrožen od ose šiškarice. Osa šiškarica porijeklom je iz Kine, 1980.g. prenesena je u SAD a u Europi se pojavljuje 2001.g. u Italiji. Sada je uveliko prisutna kako u zemljama regiona tako i BiH, napada samo pitomi kesten. Iz pupa se umjesto lista i cvijeta razvija šiška, to je zadebljanje u kojem se stvara ličinka koja stvara tu šišku.

Šta je osa šiškarica?

Pitomi je kesten medonosno drvo a njegov plod jedu ljudi i životinje. No danas je kako u svijetu tako i u BiH ugrožen od ose šiškarice. Osa šiškarica porijeklom je iz Kine, 1980.g. prenesena je u SAD a u Europi se pojavljuje 2001.g. u Italiji. Sada je uveliko prisutna kako u zemljama regiona tako i BiH, napada samo pitomi kesten. Iz pupa se umjesto lista i cvijeta razvija šiška, to je zadebljanje u kojem se stvara ličinka koja stvara tu šišku.

Back to top