0 comments
09 Jun

CPU Infotech Cazin, zbog povećanja obima posla zapošljava nove radnike. Zaposlenih ima trenutno 13 ali se ukazala potreba za još 2 radnika-ice u prodaji i jedan serviser mobilnih telefona u Cazinu. Svi zainteresirani treba da pošalju svoj CV isključivo na [email protected]

Sve druge vrste prijava će se odbaciti i neće biti uzete u razmatranje.

CPU Infotech Cazin, zbog povećanja obima posla zapošljava nove radnike. Zaposlenih ima trenutno 13 ali se ukazala potreba za još 2 radnika-ice u prodaji i jedan serviser mobilnih telefona u Cazinu. Svi zainteresirani treba da pošalju svoj CV isključivo na [email protected]

Sve druge vrste prijava će se odbaciti i neće biti uzete u razmatranje.

Back to top