0 comments
18 May

Direktorica Univerzitetsko-kliničkog centra Sarajevo (UKCS) Sebija Izetbegović krenula je u novu ofanzivu.Nakon što je UKCS stavila pod potpunu kontrolu, okrenula se ka Medicinskom fakultetu u Sarajevu, s namjerom da na poziciju dekana postavi nekog od svojih poslušnika iz SDA.

Na udaru se našla aktuelna dekanesa Medicinskog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Almira Hadžović-Džuvo.

Direktorica Univerzitetsko-kliničkog centra Sarajevo (UKCS) Sebija Izetbegović krenula je u novu ofanzivu.Nakon što je UKCS stavila pod potpunu kontrolu, okrenula se ka Medicinskom fakultetu u Sarajevu, s namjerom da na poziciju dekana postavi nekog od svojih poslušnika iz SDA.

Na udaru se našla aktuelna dekanesa Medicinskog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Almira Hadžović-Džuvo.

Back to top