0 comments
03 Jun

Dijana Vuković docentica na Ekonomskom fakultetu Bihać dobitnik priznanja i nagrade HZRIF-a za najbolji doktorat odbranjen u prošloj godini u R Hrvatskoj.

Dijana Vuković docentica na Ekonomskom fakultetu Bihać dobitnik priznanja i nagrade HZRIF-a za najbolji doktorat odbranjen u prošloj godini u R Hrvatskoj.

Back to top