0 comments
27 May

Drago Perković je bivši logoraš logora u „Omarska“ u Prijedoru. Koncentracioni logor "Omarska" ili "Rudnik Omarska" je bio koncentracioni logor za zatvaranje i mučenje bošnjačkog i hrvatskog stanovništva, sa područja općine Prijedor tokom 1992. godine za vrijeme agresije u BiH.

Drago Perković je bivši logoraš logora u „Omarska“ u Prijedoru. Koncentracioni logor "Omarska" ili "Rudnik Omarska" je bio koncentracioni logor za zatvaranje i mučenje bošnjačkog i hrvatskog stanovništva, sa područja općine Prijedor tokom 1992. godine za vrijeme agresije u BiH.

Back to top