0 comments
08 Jun

Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) u saradnji s četirima kantona osigurao je 1.200.000 KM za zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, u okviru projekta zapošljavanja koji je inicirao federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata Salko Bukvarević.

Predstavnici Tuzlanskog kantona (TK), koji je jedan od učesnika projekta sa 100.000 KM, danas su u Sarajevu potpisali Ugovor o realizaciji projektnih aktivnosti.

Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) u saradnji s četirima kantona osigurao je 1.200.000 KM za zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, u okviru projekta zapošljavanja koji je inicirao federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata Salko Bukvarević.

Predstavnici Tuzlanskog kantona (TK), koji je jedan od učesnika projekta sa 100.000 KM, danas su u Sarajevu potpisali Ugovor o realizaciji projektnih aktivnosti.

Back to top