0 comments
18 Sep

Uzvišeni Allah nam u Svojoj Knjizi govori o Sudnjem danu kao nečem što će nevjernicima biti posebno tegobno i mučno:

On, uzvišen neka je, kaže:

“Toga dana će istinska vlast biti samo u Milostivoga, a biće to mučan dan za nevjernike.“ (Al-Furkan 26).

Zatim:

“I, netremice gledajući u glasnika i žureći, nevjernici će govoriti: ”Ovo je težak dan!” (Al-Kamer 8).

I kaže:

Uzvišeni Allah nam u Svojoj Knjizi govori o Sudnjem danu kao nečem što će nevjernicima biti posebno tegobno i mučno:

On, uzvišen neka je, kaže:

“Toga dana će istinska vlast biti samo u Milostivoga, a biće to mučan dan za nevjernike.“ (Al-Furkan 26).

Zatim:

“I, netremice gledajući u glasnika i žureći, nevjernici će govoriti: ”Ovo je težak dan!” (Al-Kamer 8).

I kaže:

0 comments
03 Sep

Pitanje obaveznosti klanjanja džume namaza na dan Bajrama nije bilo aktuleno na našim prostorima prije Agresije na Bosnu (1992.-1995.), budući da u Bosni skoro da nije bilo drugog mezheba (pravne škole) pored hanefijskog. Pošto danas imamo i manji dio Bošnjaka koji slijedi hanbelijski mezheb, potrebno je pojasniti stav hanefijskog mezheba po pitanju obavljanja džume na dan Bajrama, pogotovo ako uzmemo u obzir da ovoj temi nije posvećivana potrebna pažnja.

Pitanje obaveznosti klanjanja džume namaza na dan Bajrama nije bilo aktuleno na našim prostorima prije Agresije na Bosnu (1992.-1995.), budući da u Bosni skoro da nije bilo drugog mezheba (pravne škole) pored hanefijskog. Pošto danas imamo i manji dio Bošnjaka koji slijedi hanbelijski mezheb, potrebno je pojasniti stav hanefijskog mezheba po pitanju obavljanja džume na dan Bajrama, pogotovo ako uzmemo u obzir da ovoj temi nije posvećivana potrebna pažnja.

0 comments
22 Aug

(Razumijavanje pojma sunneta kao dijela namaza i da li mu se posvećuje dovoljna pažnja i primjena u praksi)

Odgovor:

Dnevni namaz (naprimjer podne namaz) se sastoji od 10 rekata i to:
- Četiri rekata pritvrđenog sunneta
- Četiri rekata farza
- dva rekata pritvrđenog sunsunneta (drugog sunneta).

(Razumijavanje pojma sunneta kao dijela namaza i da li mu se posvećuje dovoljna pažnja i primjena u praksi)

Odgovor:

Dnevni namaz (naprimjer podne namaz) se sastoji od 10 rekata i to:
- Četiri rekata pritvrđenog sunneta
- Četiri rekata farza
- dva rekata pritvrđenog sunsunneta (drugog sunneta).

0 comments
23 Jul

Neosporna činjenica je da je većina islamskih učenjaka menhedža ehli-sunneta vel-dzemata.

Neosporna činjenica je da je većina islamskih učenjaka menhedža ehli-sunneta vel-dzemata.

0 comments
06 Jul

Imam Maturidi (umro 333.

Imam Maturidi (umro 333.

0 comments
29 Jun

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini se u posljednje vrijeme sve češće suočava s organizacijama i pojedincima koji svojim javnim istupima, posebno putem društvenih mreža, osporavaju pravo Islamske zajednice na tumačenje islamskih propisa i uređenja pitanja vezanih za svakodnevni život muslimana iz domena vjerskih propisa!

Ovo u razgovoru za INS rukovodilac Ureda za zekat Rijaseta IZ mr. Elnur Salihović.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini se u posljednje vrijeme sve češće suočava s organizacijama i pojedincima koji svojim javnim istupima, posebno putem društvenih mreža, osporavaju pravo Islamske zajednice na tumačenje islamskih propisa i uređenja pitanja vezanih za svakodnevni život muslimana iz domena vjerskih propisa!

Ovo u razgovoru za INS rukovodilac Ureda za zekat Rijaseta IZ mr. Elnur Salihović.

Back to top