0 comments
08 Apr

Izmijenjeni i dopunjeni Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH koji je na snagu stupio 15. februara donio je strožije kazne za saobraćajne prekršaje. Jedna od njih izdaje se i za korištenje mobilnog telefona ili bilo kojeg drugog uređaja koji ometa vozača u vožnji. Međutim, kazne su u odnosu na neke evropske zemlje znatno niže.

Izmijenjeni i dopunjeni Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH koji je na snagu stupio 15. februara donio je strožije kazne za saobraćajne prekršaje. Jedna od njih izdaje se i za korištenje mobilnog telefona ili bilo kojeg drugog uređaja koji ometa vozača u vožnji. Međutim, kazne su u odnosu na neke evropske zemlje znatno niže.

Back to top