0 comments
21 May

Građani trebaju shvatiti da se moraju izmiriti dugovi za sve isporučene usluge, istakla je predsjednica Jovanović.

Općinski sud u Sarajevu angažovat će dodatni broj radnika kako bi se brže i efikasnije rješavali komunalni predmeti. Sporazum o prenosu namjenskih sredstava iz budžeta KS-a potpisali su Senad Hasanspahić, ministar komunalne privrede i infrastrukture KS-a, i Janja Jovanović, predsjednica ovog suda.

Naplata

Građani trebaju shvatiti da se moraju izmiriti dugovi za sve isporučene usluge, istakla je predsjednica Jovanović.

Općinski sud u Sarajevu angažovat će dodatni broj radnika kako bi se brže i efikasnije rješavali komunalni predmeti. Sporazum o prenosu namjenskih sredstava iz budžeta KS-a potpisali su Senad Hasanspahić, ministar komunalne privrede i infrastrukture KS-a, i Janja Jovanović, predsjednica ovog suda.

Naplata

Back to top