0 comments
04 May

Nije uvijek lako namisliti kako do pelena, hrane, drva, obuće i odjeće za troje male djece, kako do kirije da se plate kvadrati tuđe kuće u kojoj žive… Nije lako, jer kada mora na nadnicu, a ona je, pored dječijeg doplatka od 140 maraka, plaća bez koje se ne bi moglo, djecu ne može ostaviti samu.

Nije uvijek lako namisliti kako do pelena, hrane, drva, obuće i odjeće za troje male djece, kako do kirije da se plate kvadrati tuđe kuće u kojoj žive… Nije lako, jer kada mora na nadnicu, a ona je, pored dječijeg doplatka od 140 maraka, plaća bez koje se ne bi moglo, djecu ne može ostaviti samu.

Back to top