0 comments
19 May

Nakon otvorenja 9. islamske konferencije islamske mladeži Hrvatske u Topuskom, koja je održana 8. aprila, zasađeno je i ”Muftijino drvo mira”, kao simbol ljubavi, mira i zajedništva.

Nakon otvorenja 9. islamske konferencije islamske mladeži Hrvatske u Topuskom, koja je održana 8. aprila, zasađeno je i ”Muftijino drvo mira”, kao simbol ljubavi, mira i zajedništva.

Back to top