0 comments
27 Apr

U našoj islamskoj znanstvenoj javnosti se malo ili nikako zna, ili bolje reči slabo je afirmisan Muhamed Zahid el Kevseri, vekil islamskog mešihata posljednjih dana Osmanlijskog hilafeta. Funkcija velikana islamskog mešihata u ono vrijeme bila je ravna funkciji šejhul-islama, jer funkcija šejhul-islama imala je više političke zadatke. Muhamed Zahid el Kevseri bježi ispred Ataturkova režima i sklanja se u Egipat a život provodi između Sirije i Egipta.

U našoj islamskoj znanstvenoj javnosti se malo ili nikako zna, ili bolje reči slabo je afirmisan Muhamed Zahid el Kevseri, vekil islamskog mešihata posljednjih dana Osmanlijskog hilafeta. Funkcija velikana islamskog mešihata u ono vrijeme bila je ravna funkciji šejhul-islama, jer funkcija šejhul-islama imala je više političke zadatke. Muhamed Zahid el Kevseri bježi ispred Ataturkova režima i sklanja se u Egipat a život provodi između Sirije i Egipta.

Back to top