0 comments
26 May

Sudija Višeg suda u Valjevu Dragan Obradović donio je rešenje kojim je usvojen zahtjev za rehabilitaciju Nikole Kalabića, nekadašnjeg komandanta Gorske garde Jugoslovenske vojske u otadžbini.

Također ništavim se smatra rješenje Sreskog suda u Mionici od 11. septembra 1946. kojim je Nikoli Kalabiću konfiskovana nepokretna imovina.

Sudija Višeg suda u Valjevu Dragan Obradović donio je rešenje kojim je usvojen zahtjev za rehabilitaciju Nikole Kalabića, nekadašnjeg komandanta Gorske garde Jugoslovenske vojske u otadžbini.

Također ništavim se smatra rješenje Sreskog suda u Mionici od 11. septembra 1946. kojim je Nikoli Kalabiću konfiskovana nepokretna imovina.

Back to top