0 comments
11 Jun

Među većim gradovima u kojima se danas održavaju izbori su Genova, Palermo, Verona, Taranto, L\'Aquila i Catanzaro.

Među većim gradovima u kojima se danas održavaju izbori su Genova, Palermo, Verona, Taranto, L\'Aquila i Catanzaro.

Back to top