0 comments
12 Apr

Čini se da je u modi ponovo brinuti se za situaciju na Balkanu.

Naime, kao što piše Politico nakon godina relativnog mira, dobro poznata politika nestabilnosti, teritorijalnih previranja i etničkih rivaliteta ponovo prijete da raspale nemirni region.

I evropski lideri su zabrinuti zbog situacije na Balkanu.

Čini se da je u modi ponovo brinuti se za situaciju na Balkanu.

Naime, kao što piše Politico nakon godina relativnog mira, dobro poznata politika nestabilnosti, teritorijalnih previranja i etničkih rivaliteta ponovo prijete da raspale nemirni region.

I evropski lideri su zabrinuti zbog situacije na Balkanu.

Back to top