0 comments
03 Apr

Sanela Piralić-Spitzl, rođena Bišćanka, završila je osnovnu i srednju medicinsku školu u Bihaću. Poslije rata je magistrirala psihologiju u Beču, a prošle godine je postala Dr. medicinskih nauka.

Dana 15.3.2017 proglašena je najboljim psihologom u Beču, te joj je uručena Elisabeth Knoll nagrada.

Ovu nagradu dodjeljuje kliničko psihološko stručno vijeće Opće bolnice Grada Beča, i Medicinskog sveučilišta u Beču.

Sanela Piralić-Spitzl, rođena Bišćanka, završila je osnovnu i srednju medicinsku školu u Bihaću. Poslije rata je magistrirala psihologiju u Beču, a prošle godine je postala Dr. medicinskih nauka.

Dana 15.3.2017 proglašena je najboljim psihologom u Beču, te joj je uručena Elisabeth Knoll nagrada.

Ovu nagradu dodjeljuje kliničko psihološko stručno vijeće Opće bolnice Grada Beča, i Medicinskog sveučilišta u Beču.

Back to top