0 comments
26 May

Šefika Mulalić iz Bužima je 2007. godine odstranila desni bubreg, a 21. maja 2014. godine krenula na dijalizu.

Nažalost, njeno zdravstveno stanje se pogoršalo kad joj je otkazao i drugi bubreg, pa joj je hitno potrebna transplantacija i to u dalekoj Francuskoj.

Šefika Mulalić iz Bužima je 2007. godine odstranila desni bubreg, a 21. maja 2014. godine krenula na dijalizu.

Nažalost, njeno zdravstveno stanje se pogoršalo kad joj je otkazao i drugi bubreg, pa joj je hitno potrebna transplantacija i to u dalekoj Francuskoj.

0 comments
12 Apr

Šefika Mulalić iz Bužima je 2007. godine odstranila desni bubreg, a 21. maja 2014. godine krenula na dijalizu.

Nažalost, njeno zdravstveno stanje se pogoršalo kad joj je otkazao i drugi bubreg, pa joj je hitno potrebna transplantacija i to u dalekoj Francuskoj.

Šefika Mulalić iz Bužima je 2007. godine odstranila desni bubreg, a 21. maja 2014. godine krenula na dijalizu.

Nažalost, njeno zdravstveno stanje se pogoršalo kad joj je otkazao i drugi bubreg, pa joj je hitno potrebna transplantacija i to u dalekoj Francuskoj.

0 comments
16 Jan

Šefika Mulalić iz Bužima je 2007. godine odstranila desni bubreg, a 21. maja 2014. godine krenula na dijalizu. 

Šefika Mulalić iz Bužima je 2007. godine odstranila desni bubreg, a 21. maja 2014. godine krenula na dijalizu. 

0 comments
06 Jan

Šefika Mulalić iz Bužima je 2007. godine odstranila desni bubreg, a 21. maja 2014. godine krenula na dijalizu. 

Nažalost, njeno zdravstveno stanje se pogoršalo kad joj je otkazao i drugi bubreg, pa joj je hitno potrebna transplantacija i to u dalekoj Francuskoj.

POMOZIMO: Šefiki Mulalić iz Bužima hitno potrebna transplantacija bubrega

Šefika Mulalić iz Bužima je 2007. godine odstranila desni bubreg, a 21. maja 2014. godine krenula na dijalizu. 

Nažalost, njeno zdravstveno stanje se pogoršalo kad joj je otkazao i drugi bubreg, pa joj je hitno potrebna transplantacija i to u dalekoj Francuskoj.

POMOZIMO: Šefiki Mulalić iz Bužima hitno potrebna transplantacija bubrega

Back to top