Posted by: Armin Lojić
0 comments
06 Oct

Senad Šarganović (64) ratni je komandant Odreda za specijalna dejstva 5. korpusa Armije RBiH. Iza njegovog odreda stoje brojne historijske pobjede koje su odigrale vrlo značajnu ulogu u odbrani i oslobađanju grada Bihaća i tadašnjeg Bihaćkog okruga.

Senad Šarganović (64) ratni je komandant Odreda za specijalna dejstva 5. korpusa Armije RBiH. Iza njegovog odreda stoje brojne historijske pobjede koje su odigrale vrlo značajnu ulogu u odbrani i oslobađanju grada Bihaća i tadašnjeg Bihaćkog okruga.

0 comments
05 Apr

Povodom obilježavanja 25. godina od formiranja Odreda za specijalna dejstva 5.korpusa Armije R BiH , Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća ugostio je danas bivše pripadnike Odreda na čelu sa prvim komadantom Senadom Šarganovićem.

Kako je na prijemu istaknuto, Odred za specijalna dejstva u prvim danima agresije na tadašnji Bihaćki okrug, pružio je otpor daleko organizovanijem agresoru, postignuvši tokom rata brojne historijske pobjede i podvige u odbrani tadašnjeg Bihaćkog okruga.

Povodom obilježavanja 25. godina od formiranja Odreda za specijalna dejstva 5.korpusa Armije R BiH , Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća ugostio je danas bivše pripadnike Odreda na čelu sa prvim komadantom Senadom Šarganovićem.

Kako je na prijemu istaknuto, Odred za specijalna dejstva u prvim danima agresije na tadašnji Bihaćki okrug, pružio je otpor daleko organizovanijem agresoru, postignuvši tokom rata brojne historijske pobjede i podvige u odbrani tadašnjeg Bihaćkog okruga.

Back to top