0 comments
23 Jan
Ženski marš koji je tokom vikenda primarno bio organiziran u Washingtonu zbog nezadovoljstva Trumpovim stavovima, ubrzo je postao svjetski protest broj 1 za promicanje ravnopravnosti spolova, LGBTI prava i borbe protiv rasne nejednakosti.U Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) je zabilježeno 408 marševa i 168 u drugim zemljama.Procjenjuje se da je marš privukao blizu 500.000 ljudi u Washingtonu, a 2,9 miliona u SAD-u.Samo neke od poruka koje su se mogle vidjeti na transparentima su bile: "Podigni se, voli, opiri se", "Ženska prava su ljudska prava", "Gradimo mostove, a ne zidov
Ženski marš koji je tokom vikenda primarno bio organiziran u Washingtonu zbog nezadovoljstva Trumpovim stavovima, ubrzo je postao svjetski protest broj 1 za promicanje ravnopravnosti spolova, LGBTI prava i borbe protiv rasne nejednakosti.U Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) je zabilježeno 408 marševa i 168 u drugim zemljama.Procjenjuje se da je marš privukao blizu 500.000 ljudi u Washingtonu, a 2,9 miliona u SAD-u.Samo neke od poruka koje su se mogle vidjeti na transparentima su bile: "Podigni se, voli, opiri se", "Ženska prava su ljudska prava", "Gradimo mostove, a ne zidov
Back to top