0 comments
15 May

Profesorica Zlata Bartl najveći dio života bila je poznata kao "teta Vegeta".

Ona je rođena u Docu kraj Travnika 1920 godine, a odrasla je u Sarajevu. Pretpostavlja se da je zaslužna za izum najpopularnijeg jugoslovenskog začina.

Nakon velike mature, upisala je studij u Sarajevu, a na Prirodoslovnom fakultetu je diplomirala fiziku, hemiju, matematiku, i minerologiju.

Profesorica Zlata Bartl najveći dio života bila je poznata kao "teta Vegeta".

Ona je rođena u Docu kraj Travnika 1920 godine, a odrasla je u Sarajevu. Pretpostavlja se da je zaslužna za izum najpopularnijeg jugoslovenskog začina.

Nakon velike mature, upisala je studij u Sarajevu, a na Prirodoslovnom fakultetu je diplomirala fiziku, hemiju, matematiku, i minerologiju.

Back to top