0 comments
08 Apr

UN Women organizirala je seminar na temu "Uloga medija u prevenciji nasilja nad ženama: rodno odogvorno izvještavanje" a koji je održan u Mostaru.

Aleksandra Kuljanin, službenica za komunikacije UN Women u BiH, kazala je da nasilje nad ženama nije privatni, nego društveni problem.

UN Women organizirala je seminar na temu "Uloga medija u prevenciji nasilja nad ženama: rodno odogvorno izvještavanje" a koji je održan u Mostaru.

Aleksandra Kuljanin, službenica za komunikacije UN Women u BiH, kazala je da nasilje nad ženama nije privatni, nego društveni problem.

Back to top