0 comments
04 Jun

Meka je određena kao pravac Kible, mjesto udruživanja milijardi muslimana i ona je sveti centar Islama.

U ovom videu ćete svjedočiti naučnom dokazu nevjerovatnih misterija koje su bile skrivene u svetom gradu, Meki, hiljadama godina.

Konstanta, superiorni broj dizajniranja u matematici, 1,618. Stvoritelj je isti broj koristio u stvaranju nebrojnih događaja u univerzumu:

Meka je određena kao pravac Kible, mjesto udruživanja milijardi muslimana i ona je sveti centar Islama.

U ovom videu ćete svjedočiti naučnom dokazu nevjerovatnih misterija koje su bile skrivene u svetom gradu, Meki, hiljadama godina.

Konstanta, superiorni broj dizajniranja u matematici, 1,618. Stvoritelj je isti broj koristio u stvaranju nebrojnih događaja u univerzumu:

Back to top