Dova četvrti dan Ramazana: Dova za želju

Dova četvrti dan Ramazana: Dova za želju

EUZUBILLAHIMINEŠEJTANNIRADŽIM – BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM. ELHAMDULILLAHI RABIL ALEMIN VESELATU VESELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VEALA ALIHI VESAHBIHI EDŽMEIN. VELILLAHI MULKUSSEMAVATI VEL ERD VALLAHU ALA KULLI ŠEJIN KADIR. INNE FI HALKISSEMAVATI VEL ERDI VAHTILA FILLEJLI VENNEHARI LEAJATIN LI ULIL ELBAB. ELLEZINE JEZKURUNELLAHE KIJAMEN VEKUUDEN VE ALA DŽUNUBIHIM VEJETEFEKKERUNE FI…

Dova za ispunjenje želje

Pitanje:  Zanima me da li postoji neka dova za ispunjenje želje, tj. da li u Kur’anu ili sunnetu postoji neka dova za ispunjenje želja, jer voljela bih da mi se u životu ispuni jedna želja?  Odgovor:  Od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,…

Dova za želju (Murad)

Bismilahi-r-Rahmani-r-Rahim  Hvala Ti Allahu,na svim Tvojim davanjima! Ti Si onaj koji ispunjava želje,daješ sreću i primas molbe kome hoćeš.Gospodaru svih svjetova,smiluj se Muhammedu a.s. njegovom rodu i ashabima!Ti Si milostivi Allah!Nema drugog boga osim Tebe!Moje poštovanje pripada samo Tebi i Tebe samo obožavam…