NA DANAŠNJI DAN: Održano II zasjedanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ)

NA DANAŠNJI DAN: Održano II zasjedanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ)

Danas je godišnjica II zasjedanja AVNOJ-a. Tom prilikom prisjetimo se historijskog značaja ovog datuma. Početak zasjedanja AVNOJ-a Ukupno 142 delegata bilo je prisutno u Domu kulture na drugom zasjedanju AVNOJ-a. Drugo zasjedanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije počelo je 29. novembra 1943. tačno u…