Slovenci od BiH traže odštetu od 1,359 milijardi

Slovenci od BiH traže odštetu od 1,359 milijardi

Bez dodatnog angažovanja kadrova i više novca Pravobranilaštvo BiH neće moći na pravi način odgovoriti po tužbi “Elektrogospodarstva Slovenije”, koja od BiH, odnosno RS i njene “Elektroprivrede” zahtijeva naknadu štete od najmanje 1,359 milijardi KM. Ovo se, između ostalog, navodi u…