Lahka zarada sevapa je post zimi!

Lahka zarada sevapa je post zimi!

Hvala Allahu Uzvišenom na svim blagodatima. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu čistu porodicu i vjerne ashabe. A zatim, poštovana braćo, inteligentan i snalažljiv je onaj koji se svoga Gospodara boji pa čini sve kako bi…

Kur’anski fenomeni: Zašto je bismilla takva kakva jest?

Kur’anski fenomeni: Zašto je bismilla takva kakva jest?

Možda su se neki ljudi zapitali zašto bismilla glasi “Bismi-llalii rahmani-r-rahim”, ne, na primjer, “Bismi-llahi-l-aziz-il-hakim li ” Bismi-I-gafuri-l-kerim” ili “Bismi-semi”. Postoji preko 100 Allahovih imena koja su navedena u Kur’anu. Zašto se baš imena Allah”, “Rahman”, “Rahim”, spominju u bismilli? Zašto…