Kur’anski fenomeni: Zašto je bismilla takva kakva jest?

Kur’anski fenomeni: Zašto je bismilla takva kakva jest?

Možda su se neki ljudi zapitali zašto bismilla glasi “Bismi-llalii rahmani-r-rahim”, ne, na primjer, “Bismi-llahi-l-aziz-il-hakim li ” Bismi-I-gafuri-l-kerim” ili “Bismi-semi”. Postoji preko 100 Allahovih imena koja su navedena u Kur’anu. Zašto se baš imena Allah”, “Rahman”, “Rahim”, spominju u bismilli? Zašto…

Blagoslov i berićet Bismille

Blagoslov i berićet Bismille

Rekao je šejh Eš-Ša'ravi: ”Ako si prilikom svakog dobrog djela koje si učinio, proučio: ”Bismillahir-Rahmanir-Rahim” (U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog) – znaj da ćeš, također, na Sudnjem danu, kada ti bude data knjiga tvojih djela i kada je budeš htio čitati, prije…

Ko uči ovu suru neće osjetiti neimaštinu

Ko uči ovu suru neće osjetiti neimaštinu

Sura Gora, Et-Tur, dobila je ime po svakoj planini – tur koja je obrasla šumom (planina sa šumom naziva se džebel), a tako se naziva i ona na kojoj je Musa, a.s., razgovarao s Allahom, dž.š.,  i odakle je poslat svijetu poslanik…

Vrijednost Bismille u svim poslovima

Vrijednost Bismille u svim poslovima

Iz ove Pejgamberove, s.a.v.s., izreke vidimo kolika je vrijednost izgovoriti Bismillu. Bismillahirrahmanirrahim (U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog) je ajet sa kojim je Uzvišeni Allah počeo Svoju knjigu Kur’an. To je prvi ajet najodabranije i prve sure u Kur’anu, Fatihe. Upravo zbog…

(VIDEO) Koja sura ima vrijednost polovine Kur’ana?

(VIDEO) Koja sura ima vrijednost polovine  Kur’ana?

Upoznajmo se sa kur’anskim poglavljem koje nosi vrijednost polovine Kur’ana… Poslanik, s.a.v.s., u hadisu je rekao: “Sura „Zilzal“ ima vrijednost kao polovina Kur’ana, sura „Kafirun“, ima vrijednost četvrtine Kur’ana a sura „Ihlas“ ima vrijednost trećine Kur’ana.“ (Tirmizi) - Prenosi se od Abdullaha ibn…

Sedmi džuz: Suru koju je donijelo 70.000 meleka

Sedmi džuz: Suru koju je donijelo 70.000 meleka

Pošto je sura El-Maide sura halala (dozvoljenog) i harama (nedozvoljenog), jedina je u sebi objedinila pet vrijednosti koje čuva islamsko zakonodavstvo: čuvanje vjere, života, razuma, časti i imetka. Uzvišeni Allah, dž.š., u ovoj suri ističe univerzalnu vrijednost svetosti ljudskog života čije…