Kur’anski fenomeni: Zašto je bismilla takva kakva jest?

Kur’anski fenomeni: Zašto je bismilla takva kakva jest?

Možda su se neki ljudi zapitali zašto bismilla glasi “Bismi-llalii rahmani-r-rahim”, ne, na primjer, “Bismi-llahi-l-aziz-il-hakim li ” Bismi-I-gafuri-l-kerim” ili “Bismi-semi”. Postoji preko 100 Allahovih imena koja su navedena u Kur’anu. Zašto se baš imena Allah”, “Rahman”, “Rahim”, spominju u bismilli? Zašto…

Kako pravilno doviti?

Kako pravilno doviti?

BISMILLAHI-RAHMANI-IRAHIM * Iskazati hvalu Allahu EL-HAMDU LILLAHI RABBIIL-ALEMIN * Donijeti salavat na Poslanika VESALATU VESSELAMU ‘ALA RESULINA MUHAMEDIN VE ‘ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMAIN. Priznati svoje grijehe u dovi , naprimjer najbolja dova je dova Junuzova (aleihi selam)koja glasi: ” LA ILLAHE ILLA ENTE SUBHANEKE INNI…

Blagoslov i berićet Bismille

Blagoslov i berićet Bismille

Rekao je šejh Eš-Ša'ravi: ”Ako si prilikom svakog dobrog djela koje si učinio, proučio: ”Bismillahir-Rahmanir-Rahim” (U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog) – znaj da ćeš, također, na Sudnjem danu, kada ti bude data knjiga tvojih djela i kada je budeš htio čitati, prije…