Posted by: Ajla Abdic
0 comments
13 Aug

Finansijska policija FBiH potrošila je prošle godine oko 47.200 KM za nabavku goriva, servisiranje vozila te administrativni materijal i sitni inventar, a da za to nije imala zaključene ugovore s dobavljačima, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, utvrdili su revizori.  

Bila je to prva revizija u Finansijskoj policiji nakon 10 godina, a revizori su dali mišljenje s rezervom.  

Plaćali više  

Finansijska policija FBiH potrošila je prošle godine oko 47.200 KM za nabavku goriva, servisiranje vozila te administrativni materijal i sitni inventar, a da za to nije imala zaključene ugovore s dobavljačima, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, utvrdili su revizori.  

Bila je to prva revizija u Finansijskoj policiji nakon 10 godina, a revizori su dali mišljenje s rezervom.  

Plaćali više  

0 comments
03 Aug

Francuski parlament usvojio je zakon kojim se poslanicima i ministrima zabranjuje da zapošljavaju članove uže porodice kao svoje pomoćnike.

Za zakon koji jača političku etiku, što je predsjednik Emmanuel Macron obećao tokom predizborne kampanje, u donjem domu francuskog parlamenta glasalo je 383 poslanika, troje je bilo protiv, a 48 uzdržano.

Zakon predviđa da ministri, poslanici, gradonačelnici ne smiju da zapošljavaju supruge, roditelje ili djecu.

Francuski parlament usvojio je zakon kojim se poslanicima i ministrima zabranjuje da zapošljavaju članove uže porodice kao svoje pomoćnike.

Za zakon koji jača političku etiku, što je predsjednik Emmanuel Macron obećao tokom predizborne kampanje, u donjem domu francuskog parlamenta glasalo je 383 poslanika, troje je bilo protiv, a 48 uzdržano.

Zakon predviđa da ministri, poslanici, gradonačelnici ne smiju da zapošljavaju supruge, roditelje ili djecu.

Posted by: Armin Lojić
0 comments
29 Jul

Samo dvije ili tri slijepe ili slabovide osobe u Bosni i Hercegovini imaju psa vodiča. Iako bi pomoć psa u svakodnevnom kretanju ovim osobama pomogla, zakon u BiH nije na strani građana.

"Na nivou Federacije BiH postoji Zakon, ali se on odnosi samo na mogućnost da se pas vodič koristi u javnom prevozu i u javnim institucijama. Ostalo ništa nije regulirano, ali i ne postoje obećanja od političara da će se to riješiti", kazao je za Radiosarajevo.ba, Fikret Zuko, direktor Udruženja slijepih FBiH.

Samo dvije ili tri slijepe ili slabovide osobe u Bosni i Hercegovini imaju psa vodiča. Iako bi pomoć psa u svakodnevnom kretanju ovim osobama pomogla, zakon u BiH nije na strani građana.

"Na nivou Federacije BiH postoji Zakon, ali se on odnosi samo na mogućnost da se pas vodič koristi u javnom prevozu i u javnim institucijama. Ostalo ništa nije regulirano, ali i ne postoje obećanja od političara da će se to riješiti", kazao je za Radiosarajevo.ba, Fikret Zuko, direktor Udruženja slijepih FBiH.

Posted by: Ajla Abdic
0 comments
16 Jul

U  Parlament BiH još nije stigla odluka Ustavnog suda BiH od 6. jula ove godine po apelaciji Kluba bošnjačkog naroda u Domu naroda PSBiH, da Prijedlog izbornog zakona BiH ne ugrožava vitalni nacionalni interes Bošnjaka.

Sve dok ta odluka ne stigne, ne može biti nastavljena parlamentarna procedura za ovaj zakonski prijedlog koji su uputili delegati Kluba hrvatskog naroda po hitnoj proceduri krajem aprila. 

Mehanizam zaštite 

U  Parlament BiH još nije stigla odluka Ustavnog suda BiH od 6. jula ove godine po apelaciji Kluba bošnjačkog naroda u Domu naroda PSBiH, da Prijedlog izbornog zakona BiH ne ugrožava vitalni nacionalni interes Bošnjaka.

Sve dok ta odluka ne stigne, ne može biti nastavljena parlamentarna procedura za ovaj zakonski prijedlog koji su uputili delegati Kluba hrvatskog naroda po hitnoj proceduri krajem aprila. 

Mehanizam zaštite 

Posted by: Armin Lojić
0 comments
14 Jul

Vijeće ministara BiH saopćilo je kako neće uputiti na narednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta BiH, koja je zakazana za 26. juli 2017. godine, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama po hitnoj proceduri.

Vijeće ministara BiH saopćilo je kako neće uputiti na narednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta BiH, koja je zakazana za 26. juli 2017. godine, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama po hitnoj proceduri.

0 comments
28 Jun

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove provodi ovih dana pojačan nadzor nad gradilištima. Predmet kontrole je radnopravni status radnika i posjedovanje odobrenja za rad.

Objekte koji se grade, po zakonu mogu vršiti osobe ili firme sa registrovanim obrtom i dozvolom za rad. Uz to, radnici moraju biti prijavljeni i plaćeni za posao. Ovih se pravila, nažalost, rijetki pridržavaju. Stoga su kantonalni inpektori, raspoređeni u pet timova , odnedavno počeli sa obilaskom radilišta na području USK-a.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove provodi ovih dana pojačan nadzor nad gradilištima. Predmet kontrole je radnopravni status radnika i posjedovanje odobrenja za rad.

Objekte koji se grade, po zakonu mogu vršiti osobe ili firme sa registrovanim obrtom i dozvolom za rad. Uz to, radnici moraju biti prijavljeni i plaćeni za posao. Ovih se pravila, nažalost, rijetki pridržavaju. Stoga su kantonalni inpektori, raspoređeni u pet timova , odnedavno počeli sa obilaskom radilišta na području USK-a.

0 comments
04 May

Nakon što je prošao oba doma Parlamenta Federacije BiH, Nacrt novog federalnog zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, upućen je u javnu raspravu.

Tako je danas u organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Federacije BiH i resornog kantonalnog Ministarstva u Bihaću održana javna rasprava o ovom dokumentu.

Sa Nacrtom ovog zakona prisutne je upoznao pomoćnik ministra za boračka pitanja F BiH Ibrahim Ganibegović.

Nakon što je prošao oba doma Parlamenta Federacije BiH, Nacrt novog federalnog zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, upućen je u javnu raspravu.

Tako je danas u organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Federacije BiH i resornog kantonalnog Ministarstva u Bihaću održana javna rasprava o ovom dokumentu.

Sa Nacrtom ovog zakona prisutne je upoznao pomoćnik ministra za boračka pitanja F BiH Ibrahim Ganibegović.

Back to top