Posted by: Azra Dž.
0 comments
30 Jun

Centralna informativna emisija Dnevnik TVBIR 5. jula 1995. godine počela je informacijom da su hrabri borci 5. Korpusa u katastar Republike Bosne i Hercegovine upisali novih 35 kvadratnih   kilometara slobodne teritorije.

Naime, prije 22 godine, 4.i 5.jula 1995.godine borci i starješine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne bbr. izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, čemerike, Glodne i Osmače

Centralna informativna emisija Dnevnik TVBIR 5. jula 1995. godine počela je informacijom da su hrabri borci 5. Korpusa u katastar Republike Bosne i Hercegovine upisali novih 35 kvadratnih   kilometara slobodne teritorije.

Naime, prije 22 godine, 4.i 5.jula 1995.godine borci i starješine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne bbr. izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, čemerike, Glodne i Osmače

0 comments
07 Apr

11. aprila se obilježava dvadeset četvrta godišnjica osnivanja IDČ „Faraoni“ i Dan specijalnih jedinica 511. slavne bbr.

Povodom 11. aprila - dvadeset četvrte godišnjice osnivanja IDČ “Faraoni“ i Dana specijalnih jedinica 511. slavne bbr. u Bosanskoj Krupi se u utorak organizuje niz prigodnih aktivnosti.

11. aprila se obilježava dvadeset četvrta godišnjica osnivanja IDČ „Faraoni“ i Dan specijalnih jedinica 511. slavne bbr.

Povodom 11. aprila - dvadeset četvrte godišnjice osnivanja IDČ “Faraoni“ i Dana specijalnih jedinica 511. slavne bbr. u Bosanskoj Krupi se u utorak organizuje niz prigodnih aktivnosti.

Back to top