0 comments
05 Apr

Većina porodica koji su prinudno iseljeni u Malješu kod Kaknja zbog pojave klizišta koje je ugrožavalo njihovu sigurnost i imovinu, može se vratiti u svoje domove.

Većina porodica koji su prinudno iseljeni u Malješu kod Kaknja zbog pojave klizišta koje je ugrožavalo njihovu sigurnost i imovinu, može se vratiti u svoje domove.

Back to top